file:///C:/Users/90530/Downloads/google3748ff7ffb926725.html
top of page

Sıkça Sorulan Sorular

Koçluk nedir?

ICF tarafından koçluk, günümüzün belirsiz ve karmaşık ortamlarında özellikle önemli olan, kişisel ve mesleki potansiyeli en üst düzeye çıkarmak için ilham veren, düşünmeye teşvik eden ve yaratıcı bir süreçte müşteri ile ortaklık ilişkisi olarak tanımlanmaktadır.

Koçlar her müşteriyi kendi hayatlarında ve çalışmalarında uzman olarak kabul eder ve her müşterinin yaratıcı, becerikli ve bütün olduğuna inanırlar. Profesyonel bir koçluk ilişkisi, koçluk sürecindeki tarafların sorumluluklarını belirten bir anlaşmayı kapsar. Koçluk bu temel üzerine kurulunca koçun sorumlulukları;

 • Müşterinin ulaşmak istediği şeyleri keşfetmek, netleştirmek ve uyum sağlamak,

 • Müşterinin kendini keşfetmesini teşvik etmek,

 • Müşterinin ürettiği çözümleri ve stratejileri ortaya çıkarmak,

 • Müşteriyi sorumlu ve hesap verebilir kılmaktır.

Tanışma Seansı için randevu alabilir miyim?

Tabi ki alabilirsiniz. Koçluk öncesi kimya seansı gerçekleştirilmelidir. Randevu alarak karşılıklı anlaşıldıktan sonra koç tarafından Danışan Müşteriye sözleşme örneği yollanır. Tarafların mutabakatı ile süreç anlaşmaları çerçevesinde başlar.

Ücretleriniz nedir?

Paket ve Fiyatlar sekmesinde bilgiler bulunmaktadır. 

Koçluk Süreçi hakkında Bilgiler

Bu süreç, müşterilere liderlik becerilerini geliştirirken ve potansiyellerini ortaya çıkarırken iş ve özel yaşam ile ilgili görüşlerini önemli ölçüde geliştirmelerinde yardımcı olmaktadır. Başarılı olmak için koç, hepsi hedef ile başlayan belli sorular sorar. Ayrıca koçluk ilişkisinde müşterilerin sorumlulukları şunlardır:

 • Kendinize, zor sorulara, gerçeklere ve başarıya odaklanın.

 • Başkalarının davranışlarını ve iletişimini gözlemleyin.

 • Sezginizi, varsayımlarınızı, yargılarınızı ve sesinizi dinleyin.

 • Mevcut tutum, inanç ve davranışlara meydan okuyun ve hedeflerinize üstün bir şekilde hizmet eden yenilerini geliştirin.

 • Kazanan bir tarz geliştirmek için güçlü yönlerinizi kullanın ve sınırlamaları aşın.

 • Yeni davranışlar öğrenirken ve aksilikler yaşadığınızda, kendinize karşı şefkat gösterin ve bu şefkati, aynı durumda başkaları için de gösterin.

 • Herhangi bir durumu aydınlatmak ve hafifletmek için mizah kullanarak kendi kendinizi çok ciddiye almamaya çalışın.

 • Duygusal tepkiselliği önleyerek, hayal kırıklığı ve karşılanmayan beklentiler karşısında soğukkanlılığınızı sürdürün.

 • Sürekli iç gözlem yapmaktan korkmadan, öncekinden daha fazlasına ulaşmak için cesaretli olun.

Koçluk, bireylere ve ekiplere odaklanır. Yetkinlik, karar verme ve yaşam kalitesini arttırmak için alternatif yollar görmelerine ve test etmelerine yardımcı olur. Koçluk, müşterinin kendi kaynaklarına güvenen profesyonel ve kişisel gelişim alanındaki faaliyetlerdir. Profesyonel bir koç, müşterilerin performanslarını iyileştirmelerine veya kişisel gelişimlerini arttırmalarına ya da kendi hedeflerini ve bunu yapma yollarını seçmelerine hizmet eden uzman olarak tanımlanabilir.

Koçluk tipik olarak, bireyin veya işletmenin mevcut fırsatlarını ve zorluklarını değerlendirmek, ilişkinin kapsamını tanımlamak, eylem için öncelikleri ve istenen sonuçları belirlemek için kişisel bir görüşme (yüz yüze veya telekonferans) ile başlar.

Sonraki koçluk seansları şahsen veya telefonla gerçekleştirilebilir ve her bir oturum önceden belirlenmiş bir süre boyunca devam eder. Planlanmış koçluk seansları arasında, bireyin öncelikli kişisel hedeflerine ulaşmasını destekleyen belirli eylemleri tamamlaması istenebilir. Koç, bireyin veya işletmenin düşünce ve eylemlerini desteklemek için ilgili makaleler, kontrol listeleri, değerlendirmeler veya modeller şeklinde ek kaynaklar sağlayabilir. Koçluk ilişkisinin süresi ihtiyaç ve tercihlere bağlı olarak değişir.

bottom of page