file:///C:/Users/90530/Downloads/google3748ff7ffb926725.html
top of page

ZOR olan ÖĞRENMEMDİR. Onu KOLAY yapan ise BAKIŞ AÇIM.Zor kelime anlamı bakımından ;

1. sıfat Sıkıntı veya güçlükle yapılan, kolay karşıtı: Sabır güzel, faydalı fakat zor şeydir.” — Burhan Felek

2. isim Sıkıntı, güçlük, rahatsızlık: Dün gece bütün sinirlerimi bir kâbus işkencesinin zoru altına koyan buhranlı saatler yaşadım.” — Etem İzzet Benice

3. isim Yüküm, mecburiyet: Artık kızının evinde kalışının zordan olduğunu biliyordu.” — Necati Cumalı

4. isim Baskı: Hocaların zoru ile çıkarılmış olan bu kanun yürümedi.” — Memduh Şevket Esendal

5. zarf Güçlükle: El ele vermiş polisler kaldırımlardan taşan halk kitlesini zor zapt ediyorlardı.” — Haldun Taner

6. ünlem `Yapamazsın` anlamında kullanılan bir söz.

KAYNAK:https://sozluk.gov.tr/


Bende herkes gibi hayatımın 44 yıllık yolculuğunda bilinçli olduğum süreçler itibariyle, şimdi düşününce şöyle geriye dönüp baktığımda bir çok ‘ Zor’ ‘Güç’ ‘ Kolay olmayan’ ‘Sınav’ ‘Dönüşümüme hizmet eden’ ‘ Değişimime katkı sunan’ ‘Sınırlarımı keşfettiren’ ‘ Tutumlarımın ne olduğunu bana gösteren’ ‘Başkalarını eylemleriyle daha da iyi tanıdığım’ ‘En güzel öğrenmelerim’ diye ifade edebilirim.

Kuran-ı Kerim’de İnşirah Suresinde şöyle seslenir Yüce Yaradan, ‘Fe-inne me’a-l’usri yusrâ(n) Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır.’

Şimdi neden bu konuyu getirdim derseniz, genellikle yaşadığım deneyim ve tecrübelerden yola çıkarken son iki gün zorluk olarak dirençli gelen konularda , davranış ve tutum gösterirken kolaylığın içinde bilinçli olarak varolduğunu bizzat deneyimlediğim süreçler oldu. Deneyimlerimiz, bizi bir yerden bir yere taşıyan en özel araçlardan.

Bu zorluk