file:///C:/Users/90530/Downloads/google3748ff7ffb926725.html
top of page

Koçlukta temel yetkinlikler nelerdir? ICF Temel yetkinliklerine bir göz atalım ;)

A. Temel 1. Etik Kuralları Uygular

Tanımı: Koçluk etik standartlarını anlar ve bunları tutarlılıkla uygular.

 1. Müşteri, sponsor ve tüm diğer ilgili paydaşlarla ilişkilerinde açıklık, dürüstlük ve kişisel güvenilirlik sergiler.

 2. Müşterinin kimliğine, çevresine, deneyimlerine, değerlerine ve inançlarına duyarlılık gösterir.

 3. Müşteri, sponsor ve diğer ilgili paydaşlarla uygun ve saygılı bir dille iletişim kurar.

 4. ICF Etik Kurallarına uyar ve Temel Değerlerini sürdürür.

 5. Müşteri bilgilerinin gizliliğini, geçerli kanunlar ve ilgili sözleşmeler uyarınca korur.

 6. Koçluk ile danışmanlık, terapistlik ve diğer benzer disiplinlerin farklarını ve sınırlarını bilir ve korur.

 7. Gerektiğinde müşteriyi diğer uygun disiplinlere yönlendirir.

2. Koçluk Zihin Yapısını İçselleştirir

Tanımı: Açık, meraklı, esnek ve müşteri merkezli zihin yapısı geliştirir ve sürdürür.

 1. Müşterinin kendi seçimlerinden sorumlu olduğunu kabul eder.

 2. Bir koç olarak sürekli öğrenme ve gelişimini devam ettirir.

 3. Koçluğunu geliştirmek üzere sürekli geribildirim alabileceği pratikler yapar.

 4. Kültürün ve farklı bakış açılarının kendisi ve diğerleri üzerindeki etkisinin farkında ve açık olur.

 5. Farkındalıklarını ve sezgilerini müşterilerinin yararına kullanır.

 6. Kendi duygularını yönetme becerisini geliştirir ve sürdürür.

 7. Seans öncesi zihinsel ve duygusal hazırlık yapar.

 8. Gerektiğinde dış kaynaklardan yardım ister.

B. İlişkiyi Birlikte Oluşturma 3. Anlaşmaları Oluşturur ve Sürdürür

Tanımı