file:///C:/Users/90530/Downloads/google3748ff7ffb926725.html
top of page

KOÇLUK -COACHİNG

2.Dünya savaşı sonrası, endüstri örgütlerinde çalışanların verimliliklerini, liderlerin nasıl etkilediğini öngörebilmek için bazı araştırmalar yapılmaya başlanmış.

Michigan Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Enstitüsü bu araştırmaları gerçekleştirmek için kurulmuş. 1948 yılında başlayan, Liderlik araştırmaları 195o yılında R.Likert'in ilk raporu yayımlaması ile bu alana yönelim artmış.

Michigan araştırması, işletmelerde verimi yüksek olan departmanların yöneticilerinin, liderlik özelliklerini incelemiş. Bu araştırma sonuçlarından bir tanesi, astlarına işlerinde destek olan ve onların yetişmesinde rol oynayan, ödüllendirici davranan, çalışanlarına değerli ve önemli olduklarını hissettiren, yöneticilerin yanında çalışan kişilerin daha verimli iş sonuçlarını sağladıklarını göstermeleri açısından ,bu durum bir hayli dikkat çekici.


Aynı dönemde yürütülen başka bir çalışmada ise, Ohio Araştırması. Bu araştırmaya göre, Liderlik davranışlarının, iki kümede toplandığı görülmüş.

Bunlardan birisi, çalışana önem veren, dinleyen, gereksinimleriyle ilgilenen liderlik davranışları tipi, diğeri ise; görev tanımını net yapan, çalışanlara kendilerinden ne beklediğini hissettiren, davranışları gösteren liderlik tipi.


Rekabet sadece pazarla kalmayarak tedarikçilere ve hatta kaynaklara kadar uzandığı günümüzde, işletmeler etkili stratejiler geliştirerek , ayakta kalmanın yollarını arıyorlar.

İşletmeler gelecekte de yaşamlarını sürdürebilmek için, rekabet üstünlüğü elde etmek, çevresel fırsatlara cevap verebilmek için, yeteneklerini geliştirmeliler.


Örgütlerin insan kaynakları açısından benzerlik gösteren bir işletme varlığı olsa da,

iş gücünün becerileri örgütsel farklılık gösterir.

İşletmelerin yetenekleri, sahip oldukları insan kaynaklarının özellikleri ve becerileri sonucu oluşur.


Bu nedenle örgütlerde insan kaynaklarının fark yaratma yeteneği, rekabet stratejileri ile firmaya avantaj sağlayabilmekte.

Öyle ki yukarıda bahsettiğim Liderlik araştırmalarında gördüğümüz, çalışana destek olan, hedef gösteren, önemli olduğunu hissettiren liderlik tipinin ,günümüz şirket yönetimlerine uyarlanmış hali , Coaching uygulamaları ile artık kendini göstermektedir.


Bu yeni yaklaşımla organizasyonların verimliliğinin %53 artış gösterdiği, maliyetleri %23 oranında azaltmakta fırsat yaratmakta, örgütsel çıktıların kalitesinde %48 artış görülmektedir.

Son zamanlarda Coaching uygulamalarının, örgütsel sonuçlarına yönelik araştırmalar, yüksek performanslı işletmeler yaratmakta, Coaching uygulamalarının stratejik önem sağladığını göstermektedir.


İnsanlara ne yapıp ne yapmamaları gerektiğinin söylendiği, çalışanların bir nezaretçi eşliğinde, sürekli gözetim altında tutulduğu 1900'lerdeki yönetim anlayışı, uzun ve zorlu bir değişimden sonra günümüzde, insanların en önemli sermaye unsuru sayıldığı, bilgi çağındaki yerini aldı. Yönetici artık çalışanla beraber yürüyen ve hedefine ulaşma yolunda ,önüne çıkan engelleri aşması için onu cesaretlendiren, patronluk değil rehberlik yapan, kişi haline dönüşmüştür.

İşte Coaching kavramı da bu anlayış değişiminin sonucu olarak ortaya çıkmış yönetsel, muhteşem sonuçlar veren yönetsel bir araçtır.

Çalışanlar uygulamaları gereken hedeflerin farkındadır. Tek ihtiyaçları onları bu hedefe ulaşma yolunda yol gösterecek koçluk yaklaşımı ile onlara ışık tutacak Liderlerdir.


Bu nedenle Ülkemizin bir çok önemli firması ile görüşmeler yapıyoruz. RLAC,

Merkezi İngiltere'de bulunan Association for Coaching (AC) tarafından sertifikalandırılır. AC programın uluslararası standartta olduğunu onaylar.

“Case Based” temelli, kurumun sorununu çözmeye ve gelişimi sağlamaya yönelik uygulamalı eğitimdir. Eğitimde yetkinlik gelişimi kadar, sorunların çözülmesi de hedeflenmektedir.

Kurumlarda Liderlere yönelik Koçluk yetkinliklerinin kazandırıldığı ,aynı zamanda uluslararası akreditasyon ,Recognized Leader As Coaching ile Liderler ve yöneticilere Koçluk yetkinliklerinin kazandırıldığı firma özelinde özel tasarım yapma fırsatı sağlayan bir programdır.


Şimdiye kadar edindiğimiz tecrübelerinde çıktısı ile gördüğümüz ,deneyimlediğimiz en değerli çıktıları bu program dahilinde ediniyor, Kurumlara pozitif katma değer sağlıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz.


Eğer bir kurum yönetiyorsanız ve bu satırları okuyorsanız, bu programdan faydalanmanızı ve ön bilgi almanızı mutlaka tavsiye ediyorum.


Coach Özerel


Kaynaklar;

Ülgen, Hayri ve Kadri Mirze S. 2010 işletmelerde stratejik yönetim Beta yayınları 118

Ülgen,


Mirza 119

McGovern ve diğ.,2001 ' maximizing the Impact of Executive Coaching Behavioral Change,Organizational Outcomes and Return on Investment''The Manchester Review,Volume 6, Number 1,5.

Bireysel performansı Geliştirmede Coaching Yaklaşımı-Uğur Keskin,Köksal Büyük,Rıza Ferudun Elgün19 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page