file:///C:/Users/90530/Downloads/google3748ff7ffb926725.html
top of page

BİRİ EKİP OLMAK MI DEDİ?


Ekip ortak hedeflere adanmış, görevlerini yaparken birbirine güvenen yüksek kalitede ürün veren insan topluluğudur.

Aslında görev tanımı bakımından birbirini tamamlayan yetenekler ve yetkinliklere sahip ortak amaç ve performans hedefleri için eylemde bulunan ve birbirlerine karşı sorumlulukları olan topluluklardır. Ulaşılmak istenen hedefin bir kişi tarafından yerine getirilemeyecek kadar büyük olması, ekip içinde herkesin yerine getireceği bir rolünün olması ve bu rollerin birbiri ile ilişkili, görev odaklı olması ekip, takım olmanın özeliklerinden.

Ekip Meslek görev ve yeteneklerin birbirini tanımladığı bir grup gibi nitelendirilse de, Grup ekipten daha kapsayıcıdır. 2 ile 1000 lerce kişi arasında olur, Ekip ise 4 kişi ile 20 kişi arasında olmalıdır. Ekip performans ve sonuç odaklılık ister.

John Katzenbach ve Douglas Smith ekibi, belirli bir amaç ve performans çerçevesinde toplanmış ve birbirlerini karşılıklı olarak sorumlu tutan bir bakış açısına sahip, birbirlerini tamamlayıcı yetenekleri olan küçük bir grup insan olarak tanımlar.

Şöyle diyor;

'Ekipler , özellikle performans, birden fazla beceri, yargı ve deneyim gerektirdiğinde, tek başına ve ya daha büyük organizasyonel gruplarda, hareket eden bireylerden daha iyi performans gösterirler.' Bende bu tanıma kesinlikle katılıyor, sinerjinin gücü diyorum. Ek olarak şöyle devam etmek isterim ki;

İyi performans ekiplerin aksaklıklarını, gelişim alanlarını, güçlü yanlarını, beklentilerini doğru analiz eden, parlatan bir Liderle çok rahatlıkla açığa çıkabilir. Farklı ekiplerde farklı dinamiklerle çalışmış biri olarak tecrübenin bana kattığı net fayda şu ki; Bir ekibin ihtiyacını gözlemlemek, geri bildirimle güçlendirmek, proaktif bir kültür yaşatmak bir Lider için olmazsa olmazlardan.

Siz ne dersiniz?

Tavsiye ederim; The Wisdom of Teams. 20. YY işletme kitapları arasında bir klasik olarak sunulan bir kitap. Ayrıca şu videoyuda izleyemenizi öneririm. https://youtu.be/jAKsyFti90M

https://youtu.be/jAKsyFti90M


Richard Luecke' ye göre; Görevler basit ve sıradan ise, çalışanların işlerini kordine etmesini, farklı tecrübe ve becerileri gerekli kılmadığı zamanlarda ekibe ihtiyaç olmadığı ifade edilir.